Pohlaví: hřebec

Plemenná kniha: Holst

Barva: hnědák

Rok narození: 2004

Výška: 170 cm

Licentován pro: CS, ČT, Holst

Holštýnský hřebec Larimar je nováčkem v českém chovu. Larimar absolvoval úspěšně test hřebců ve Schlieckau,kde ho komisaři ocenili známkou 10 za skok ve volnosti. Následně Larimar sportoval do úrovně 135 cm v parkurech, ale zejména byl využit jako plemenný hřebec. Z jeho nejlepších potomků s výkonností 160cm v parkurech jmenujme plemenného hřebce Lord Mexx, klisnu Larimu, Deleyn, Ligretto. Ve všestrannosti dosáhl výkonnosti CCI4* Darcy F a CCI3* Latemar De Fontanile či Gebaliaretto. Larimar přináší do českého chovu velký příliv plnokrevné krve skrze prochování na Ladykillera, ale také jeho bába je po plnokrevném hřebci Little Lion.

Larimar je synem plemenného hřebce Laval II, který měl v chovu další dva pravé bratry Laval I (výkonnost 160cm v parkurech) a Laval III. Jeho potomstvo se prosadilo v parkurovém sportu, kdy jmenujme například Lady Orion, Lucky Boy, Lavaletto, Laser, Landru, Landal, atd.

Matkou Larimara je klisna Elastic Dream, která sama měla výkonnost 150 cm v parkurech. Elastic Dream je matkou tří dcer, které byly zařazeny do chovu a již mají výkonné potomstvo. Elastic Dream je polosestrou plemenného hřebce Capan (Capitol I). Ze stejné rodiny pochází plemenní hřebci jako například L.B. Conwall (Colman), Cormint (Calido I) či v Čechách známý Lancelot (Lancer II).

Mateřským otcem Larimara je plemenný hřebec Lord, který je synem plnokrevného Ladykillera. Lord sám sportoval v parkurech, ale také ve všestrannosti. Matka Lorda je klisna Viola po plnokrevném Cottage Son a je polosestrou plemenného hřebce Ricardo (Ronald). Ze stejné rodiny pak pochází hřebci Lacar (Landgraf), ale také v ČR známý plemenný hřebec Landruf (Landgraf). Lord je také otcem více jak 80 uchovněných synů jako například Lord Z, Landos, Lord Lennox, Lantaan, Lord Caletto, atd.